دانشمندی که با استفاده از تکه دوزی پارچه مخمل توانست ماشین اختراع کند

نخی که برای بافتن (یا بافندگی) پارچه ها استفاده می شود به عبارت دیگر،  نخ بلندی است که برای ساختن پارچه (یا لباس) استفاده می شود  و قیمت پارچه مخمل مجلسی با توجه به کیفیت آن متفاوت می باشد

یک پارچه نخی انتخاب می کنیم و یک نخ (یا نخ) شل را از یکی از لبه ها بیرون می آوریم.

اگر تارهای شلی دیده نشد، می‌توانیم با سوزن یا سوزن نخ را از پارچه خارج کنیم.

ما می توانیم به مدت نامحدود به کندن نخ ها از پارچه ادامه دهیم.

این یک پارچه پنبه ای را نشان می دهد که از نخ پنبه ای ساخته شده است که در یک الگوی خاص چیده شده است یکی از خلاقیت و هنر را می توان تکه دوزی با پارچه دانست.

الیاف
اگر تا به حال سعی کرده اید یک سوزن را نخ کنید، می دانید که چقدر می تواند سخت باشد.

انتهای نخ اغلب به چند رشته نازک جدا می شود این امر عبور نخ را از سوراخ سوزن دشوار می کند.

یکی از راههای سلامت بدن برای خانمها استفاده از پارچه بجای نوار بهداشتی است.

رشته‌های نخ نازکی که می‌بینیم از رشته‌های نازک‌تری که به عنوان الیاف شناخته می‌شوند تشکیل شده‌اند.

از نخ ها برای ساخت پارچه استفاده می شود و نخ ها از الیاف تشکیل شده اند.

یک نخ پنبه ای را از ضایعات پارچه پنبه ای انتخاب کنید.

برای اطلاع از قیمت پارچه ملحفه ای ترک می توانید از مشاوران سایتها کمک بگیرید.

این رشته نخ را روی میز بگذارید با انگشت شست یک سر نخ را فشار دهید و سر دیگر را با ناخن خراش دهید با استفاده از ذره بین، رشته ها را بررسی کنید.

ممکن است متوجه شوید که این رشته های ریز از رشته های نازک تری به نام فیبر تشکیل شده اند