فقط با خرید این دستگاه کاشی چسبی و کاشی بین کابینتی در منزل تهیه نمایید

مصالح کف، به ویژه کاشی سرامیکی و مرمری، نقش مهمی در اقتصاد ایتالیا ایفا می کنند زیرا این کشور به ترتیب 23 و 18 درصد از تولید جهانی را در این بخش پوشش می دهد.

در این مقاله یک ارزیابی مقایسه‌ای چرخه زندگی بین این دو کفپوش انجام شده است تا یکی با بهترین مشخصات محیطی و نقاط داغ دو سیستم شناسایی شود.

تجزیه و تحلیل مشخصات محیطی بهتری را برای کاشی بین کابینتی برای کابینت سفید و کاشی مرمر نشان داده است، ارتباط خاصی با مصرف انرژی در سیستم و در سیستم سرامیکی، نقطه بحرانی در مواد خام مورد استفاده برای تولید لعاب است که مسئول هستند، در طول فرآیند شلیک، برای انتشار آرسنیک مربوطه.

مصالح ساختمانی نشان دهنده یک زمینه تحقیقاتی مهم در معماری زیست محیطی است.

پوشش‌های کف مختلف قبلاً با روش ارزیابی چرخه حیات (LCA) مورد مطالعه قرار گرفته‌اند تا به اصطلاح نقاط داغ محیطی سیستم‌ها را شناسایی کنند.

هدف از این مطالعه مقایسه پروفیل های محیطی کاشی سرامیک و مرمر به منظور شناسایی بهترین مشخصات محیطی و نقاط داغ دو سیستم است.

سیستم ها، عملکرد سیستم ها و واحد عملکردی
سیستم های آنالیز سرامیک تک پخته و کاشی مرمری هستند.

عملکرد سیستم اطمینان از پوشش مناسب کف ساختمان است.

واحد کاربردی انتخاب شده 1 متر مربع کاشی کف در یک دوره 40 ساله است.

ایتالیا با تولید حدود 18 درصد و 23 درصد از تولید جهانی در این بخش، مهمترین تولیدکننده کاشی های سرامیکی و مرمری برای ساختمان ها است.

سه نوع کاشی به ویژه کاشی چسبی و سرامیک کف وجود دارد: بدون لعاب (ظروف پخته شده، ظروف سنگی قرمز، ظروف سنگی چینی، کلینکر).

دو جداره؛ لعاب تک شعله.

در نتیجه سه فرآیند تولیدی وجود دارد که در استفاده از لعاب و تعداد چرخه های پخت متفاوت هستند (جدول 1).

تولید کاشی در ایتالیا در سال 1998 بیش از 600 میلیون مترمربع بود که 57 درصد آن به صورت تک پخت، 15 درصد دوبار پخت، 22 درصد ظروف سنگ چینی و مابقی در میان سایر محصولات به صورت ساده و تکمیلی مشترک بود.

در این مطالعه کاشی های کف تک پخت  و همچنین کاشی بین کابینتی جدید مورد ارزیابی قرار می گیرند

 • منابع:
  1. Comparative Life Cycle Assessment of flooring materials: ceramic versus marble tiles☆
 • تبلیغات: 
  1. ساخت درب هایی هوشمند برای استفاده راحت دانش آموزان معلول
  2. کاربرد بادام هندی در مصارف غذایی و دارویی
  3. پر درآمدترین مشاهیر جهان را بشناسید
  4. انتشار کربن منتشر شده از سوزاندن ظروف یکبار مصرف