کفش کار ملی علی کریمی به مزایده گذاشته شد

وقتی صحبت از کفش های کار ایمن برای محل کار می شود، کفش های سنگین مانند چکمه های پنجه فولادی ممکن است به ذهن خطور کند.

اما انواع مختلفی از کفش کار ملی برای ایمن تر کردن کارها طراحی شده اند. برخی برای پشتیبانی از قوس طراحی شده اند، برخی از انگشت کوچک یا شست محافظت می کنند.

همچنین کفش‌ها و چکمه‌های ایمنی برای ایجاد کشش اضافی در حین کار با قرار دادن آنها در معرض لغزش، زمین خوردن و سقوط طراحی شده‌اند.

یافتن محافظ پای مناسب برای مشاغل در محل کار شما نیاز به ارزیابی ریسک دارد تا مشخص شود یک کارمند ممکن است در معرض چه نوع خطراتی باشد (مانند لغزش، افتادن، اجسام تیز یا سنگین) و تهدیدی برای پای کارمندان شما باشد.

سپس انتخاب کفش یا چکمه کار مناسب برای کار امکان پذیر خواهد بود که محافظت مناسبی از پای کارگران ایجاد کند. پوشیدن کفش یا چکمه ایمنی مناسب می تواند به روش های زیر از آسیب های زیادی به پا جلوگیری کند.

زمانی که کارگران مواد سنگین حمل می‌کنند یا در محیط‌هایی کار می‌کنند که افراد، ماشین‌ها و وسایل نقلیه زیادی به طور همزمان کار می‌کنند، سقوط و پرواز اشیا یک خطر رایج هستند.

استفاده از محافظ پای راست، مانند چکمه های پنجه ای سخت یا فولادی، می تواند به طور موثری از آسیب های ناشی از له شدن پاها جلوگیری کند.

کفش

هنگام کار در محیطی که کارگر در معرض احتمال پا گذاشتن بر روی اجسام نوک تیز یا برخورد با جسم نوک تیز از بالا باشد، کفش های سنگین و مواد محافظ ضخیم مورد نیاز است.

کارگاه های ساختمانی کارگر را در معرض اشیاء نوک تیز زیادی قرار می دهند و یک کفش با کفی نرم محافظت کافی را ایجاد نمی کند.

ماشین های تیز یا دستگاه های دارای قطعات متحرک می توانند خطر برش داشته باشند. به عنوان مثال، کارگران جنگلداری با خطرات ناشی از اره برقی روبرو هستند.

اره برقی که با پای کارگر تماس پیدا می کند می تواند فاجعه آمیز باشد و باعث آسیب های جانی شود. کفش های کار ساخته شده از مواد مقاوم در برابر برش از کارگرانی که با اره برقی استفاده می کنند محافظت می کند. این نوع چکمه ها همچنین ضد آب یا دافع آب هستند و از مچ پا حمایت می کنند.

هر جرقه ای خطرات ناشی از برق را تشدید می کند. کارگران بسته به محیطی که در آن کار می کنند می توانند شوک های الکتریکی بالقوه، جرقه های الکتریکی یا الکتریسیته ساکن را جمع کنند.

یک جزء حیاتی PPE ساخته شده از چرم، لاستیک یا سایر مواد غیر رسانای الکتریکی را می توان با کفش های کار غیر رسانا پوشید.

در مواردی که تجمع استاتیک روی بدن خطرناک است، می توان از کفش های ضد الکتریسیته ساکن یا رسانا استفاده کرد. این گزینه ها با کاهش میزان الکتریسیته ساکن در بدن از جرقه های الکتریسیته ساکن جلوگیری می کنند.